Brønderslev Kirke
Håb - Menneskeværd - Livsmod

Menighedsrådsmøder

Her kan du se datoerne for menighedsrådets møder i 2020

Møderne afholdes i sognegården, Bredgade 102, Hvor andet ikke er nævnt er mødetidspunktet kl. 19.00.

  • 14. januar
  • 11. februar
  • 10. marts  (Off. regnskabsmøde)
  • 14. april
  • 5. maj
  • 12. maj  (Offentligt orienteringsmøde om valg til menighedsråd)
  • 9. juni  (godkendelse af endeligt budget)
  • 11. august
  • 8. september
  • 15. september  (Valgforsamling - menighedsrådsvalg)
  • 13. oktober
  • 10. november
  •   1. december

 

Ophavsret: