Brønderslev Kirke
Håb - Menneskeværd - Livsmod

På Herrens Mark 2015