Dødsfald og begravelse

Dødsfald og begravelse

Når en person dør, skal du/I som pårørende anmelde begravelse/ligbrænding til begravelsesmyndigheden - det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Anmeldelsen sker via www.borger.dk.

Du/I skal som pårørende tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå, og om en præst skal medvirke ved begravelsen (kirkelig begravelse).

Ved dødsfald er der tradition for, at de pårørende henvender sig til en bedemand og aftaler, at bedemanden på vegne af de pårørende skal tage sig af en lang række praktiske forhold i forbindelse med dødsfaldet og begravelsen. Der er imidlertid ikke pligt til at bruge bedemand. I kan som pårørende vælge selv at stå for alt vedrørende begravelsen. Eller I kan aftale med bedemanden, at I selv ordner nogle ting, mens bedemanden klarer andre forhold.

Ved en kirkelig begravelse/bisættelse har præsten en samtale med de efterladte, hvor man bl.a. taler om den afdøde og om hvilke salmer, der skal synges i kirken.

Se også http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelse/