Begravelse

Fredningstid
Fredningstiden er den tid en grav skal henligge, før den må bruges igen. Fredningstiden for en kiste er 20 år. Fredningstiden udløber altid d. 31.12 i udløbsåret. Anvendes der kiste af zink, egetræ eller anden hårdttræssort så er fredningstiden 40 år, og gravstedets pleje- og vedligeholdelse skal sikres ved indgåelse af en aftale for hele fredningstiden.

Hvad koster en begravelse?
Du kan se prisen for en begravelse under beskrivelserne af de forskellige gravstedstyper. Skal begravelsen foregå en lørdag så opkræves der et lørdagstillæg.  

Prisen for en begravelse er den samme uafhænnig af gravstedstypen, men eventuelle følgeomkostningerne som obligatoriske ydelser er forskellige. 

Hvad koster det hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken?
Det koster det samme for ikke medlemmer af folkekirken at blive begravet som for medlemmer. Det koster dog ekstra at erhverve gravstdet hvis afdøde ikke er medlem af folkekirke. Du kan se prisen for erhvervelsen under beskrivelsen af de forskellige gravstedstyper.

Hvor mange siddepladser er der i kirken?
Der er ca. 140 siddepladser i Gl. Kirke.
Der er ca. 300 siddepladser i Ny Kirke.

Hvilke muligheder er der for pynt i den gamle kirke?
På alteret er der mulighed for at sætte to buketter, og der forefindes vaser. Man kan også vælge at bruge kirkens alterdekorationer; oftest 2 orkideer. Der er desuden muligt at sætte en blomst eller lignende i en lille vase ved hver bænk. Der er 32 bænke. Heraf 22 foran indgang og 10 bagved indgangen ned mod orglet. Stilkene kan maksimalt være 10 mm i diameter og 18 cm lange.

Må vi selv pynte kirken ved handlinger?
Ja, det er muligt. Dørene åbnes normalt en time før handlingen starter. Er der flere handlinger efter hinanden, kan tiden dog være knap, så tal med kirkegårdspersonalet inden.

Kranse og blomster efter en begravelsen?
Efter handlingen i kirken arrangeres kranse og blomster på gravstedet. Kirkegårdens personale fjerner blomster og kranse, når de er tjennelige til det. Blomsterne fjernes dog tidligst efter en uge på gravstedet, hvorefter personalet løbende vil vurdere, om de skal fjernes.

Vi vil gerne gemme bånd fra kranse osv. Hvordan gør vi?
Båndene bliver ofte grimme af at blive udsat for vind og vejr, så det er fornuftigt at fjerne dem rimeligt hurtigt efter udlægningen. Det er familien selvfølgelig velkommen til at gøre selv. 
Kirkegårdens personale fjerner blomsterne efter en begravelse/bisættelse allertidligst en uge efter de er lagt ud. Ret henvendelse til personalet inden, hvis det ønskes at båndene skal bevares. Derefter kan de udleveres ved henvendelse.


Reetablering af gravstedet efter en begravelse kan bestilles ved henvendelse til kirkegårdens personale eller til kirkegårdskontoret. Planter, der skønnes til ikke at kunne genplantes, kasseres ifbm. gravkastningen.

Hvordan skal jeg forholde mig mht. dokumenter og betaling?
Umiddelbart efter begravelsen fremsender kirkegårdskontoret:

    • Et gravstedsbrev, som ved senere kiste eller urnenedsættelser i gravstedet skal indleveres til kirkegårdskontoret.
    • Faktura på brugsretten og gravkastning. 
    • En aftale med obligatoriske og evt. frivillige gravstedsaftaler.