Byggeprojekt - kirke og sognegård

Visionsprojekt er blevet til byggeprojekt

Brønderslev Menighedsråd begyndte tilbage i 2012 at arbejde målrettet mod en ombygning / renovering af Brønderslev Kirke - samt en tilbygning til og renovering af Sognegården.

Der blev bevilget midler fra Brønderslev Provsti til en forundersøgelse, som blev udført af arkitekt Anne Mette Exner. Hun gennemførte interviews med alle ansatte og menighedsrådsmedlemmer om deres behov og ønsker til indretning og brug af kirke og sognegård i fremtiden.
Der blev også lavet fokusgrupper, hvor ansatte og rådsmedlemmer samlede 4-6 deltagere til en snak om disses forventninger / ønsker til kirke og sognegård. Fokusgrupperne blev interviewet af unge fra Aalborg Universitet, som brugte det som en del af et studieprojekt.

Det hele mundede ud i en rapport med tre forslag til byggeprojekter - et stort, et medium og et mindre. Ud fra disse skulle menighedsrådet så konkretisere planerne. Der blev arrangeret studietur for de ansatte og to besøgsdage, hvor menighedsråd og ansatte tog rundt og kiggede på kirker og sognegårde i andre dele af landet.

Efter mange møder og indstillinger bevilgede Brønderslev Provsti 24 mio. kr. til byggeprojektet. Som arkitektfirma blev valgt Bundgaard Aps fra Hjørring, som udarbejdede licitationsmateriale, der blev sendt til 5 indbudte håndværkere.
Som totalentrepenør valgtes AM Totalbyg fra Bindslev, som sammen med underentrepenører står for byggeriet.

 

   Byggeprojekt - uge 36 + 38