Ind- og udmeldelse af Folkekirken

Ind- og udmeldelse

Medlemskab
Ved dåben bliver man automatisk medlem af Folkekirken.

Hvis du har meldt dig ud af Folkekirken og siden har fortrudt, kan du søge om genoptagelse hos en præst. Efter en samtale påtegner præsten din anmodning om genoptagelse, og efter nogle dage vil du modtage en ny dåbsattest.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke i "Faderens, Sønnens og Helligåndens navn", kan du blive optaget i Folkekirken efter samtale med en præst.  

Udmeldelse
Hvis du ønsker at melde dig ud af Folkekirken, skal du sende et underskrevet brev med navn, cpr-nummer, tlf. nr. og anmodning om udmeldelse til kirkekontoret, Bredgade 102, 9700 Brønderslev. Alternativt kan du sende en mail til kirkekontoret@broenderslevkirke.dk .  
Senere modtager du en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om udmeldelsen.  

Efter udmeldelse af Folkekirken skal du være opmærksom på følgende:

    • Du betaler ikke længere kirkeskat
    • Du har ikke længere ret til kirkelig betjening
    • Når du dør, har du ikke ret til en præsts medvirken ved din begravelse.

Underret din familie om beslutningen, som skal respekteres. 

Yderligere information om indmeldelse i og udmeldelse af folkekirken kan ses her:  Medlemskab | Folkekirken.dk