Navngivning

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.
Navnet erhverves enten ved dåb eller navngivning. Hvis dit/Jeres barn først døbes, efter det er 6 måneder gammelt, skal du/I huske at navngive det inden. Det gøres via www.borger.dk.  

Når et barn har fået navn, modtager folkeregistret automatisk besked, og barnets sygesikringsbevis sendes til forældrene.

Hvad skal barnet hedde?
Navngivning er et stort og vigtigt valg, du træffer på dit barns vegne. Navnet skal passe til det lille spædbarn, et ungt menneske eller chefen på en arbejdsplads. Navneloven skal sikre, at barnet ikke får et navn, som "kan blive til ulempe" senere i livet.

Det er ikke kun fantasien, der sætter grænser, når I skal vælge det helt rigtige navn til jeres barn. Navnet skal være godkendt af Familiestyrelsen, der har en lang liste over alle godkendte navne i Danmark. Man kan evt. søge om at få et nyt navn godkendt.
Kordegnene på kirkekontoret, tlf. 98 82 07 13 kan også rådgive om navnelovgivningen.

Relevante hjemmesider:

www.familiestyrelsen.dk

www.borger.dk

http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/barnets-navn-fest-og-gaver/