Gravsteder mm.

Spørgsmål omkring gravstedstyper

Hvilke gravstedstyper er der på Brønderslev Kirkegård?
Du kan se alle vore gravstedstyper her.

Spørgsmål vedrørende vedligehold

Hvad skal jeg selv passe/vedligeholde, når jeg har et gravsted? Og hvad skal jeg betale for?Det afhænger af gravstedstypen. På gravsteder hvor det ikke er obligatorisk at indgå en aftale om pleje- og vedligeholdelse, har indehaveren af brugsretten pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige pleje- og vedligeholdelse. Gravstedstyper med hæk har obligatorisk betaling for hækklipning, som opkræves forud for hele erhvervelsesperioden. Der kan indgås aftale om pleje- og vedligeholdes på årlig regning eller for en flerårig periode. 

På alle gravsteder der er udlagt i græs skal der indgås en obligatorisk aftale om pleje- og vedligeholdelse som betales forud for hell erhvervelsesperioden.

Se priser for de enkelte gravstedstyper her

Hvad sker der hvis et gravsted er misligholdt?
Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedet sømmelige pleje- og vedligeholdelse til. Sker det ikke kan det i sidste ende blive besluttet at nedlægge gravstedet. Dette sker dog ikke uden varsler.

Spørgsmål vedrørende årstidens blomster og grandækning

Se priser under de forskellige gravstedstyper her.

Jeg vil gerne have kirkegårdens personale til at plante blomster på mit gravsted. Hvilke muligheder er der?

Om foråret er der mulighed for at bestille plantning af stedmoderblomster. Disse plantes omkring påske. Disse afløses af sommerblomster, hvor der er forskellige muligheder. Tal med kirkegårdskontoret eller personalet på kirkegården. På skovkirkegården er der ikke mulighed for plantning af forårs/sommerblomster eller grandækning. Der er dog mulighed for at bestille buketter, og til vinter granbuketter eller kranse.

Jeg vil gerne sikre mig, at der fremadrettet ser pænt ud på mit gravsted med blomster, selvom jeg ikke har mulighed for at komme. Kan kirkegården sørge for det?
Ja, der er mulighed for at lave aftaler om levering og nedsættelse af buketter på specifikke datoer. Desuden kan potteplanterne Brændende kærlighed og Efterårslyng bestilles. Til jul er der forskellige muligheder: grankranse, mospuder, moskranse og granbuketter. 

Hvilke muligheder er der for grandækning?
Der kan bestilles grandækning til buer i græs og til gravsteder med hæk. Grandækning af buer foregår på et net. Er buerne meget store lægges en alternativ grandækning. Dette kan f.eks. være med gran guirlander eller gran lagt direkte på stedet. Ved grandækning af gravsteder med hæk kan vælges mellem to størrelser af grandækning. Grandækningen laves tilpasset til det enkelte gravsted og personalet sammensætter grandækningen af gran guirlander, gran lagt på net, og dekorationer. Kirkegårdspersonalet starter grandækningen omkring uge 43, og arbejdet fortsætter til primo december.

Hvornår fjernes grandækningen?
Fjernelse af grandækning er med i prisen for grandækning, og sker i marts måned afhængigt af vejret. Har man juledekoration eller lignende på sit gravsted, som man ønsker bevaret, er det en god idé at fjerne dette inden. Har man selv lavet grandækning på net, og ønsker at bevare dette kan en mærkning til nettet afhentes på kirkegårdskontoret.

Pynt og blomster på gravsteder:

Hvornår er der åbent for vandet på kirkegården?
Der lukkes for vandet, når det vurderes, at der bliver frostvejr; altså ikke en specifik dato. Tilsvarende åbnes der, når risikoen for frost vurderes ovre.

Hvornår fjerner kirkegårdens personale grandækning og andre jule/vinterdekorationer fra gravsteder?
Personalet begynder dette arbejde tidligst 1. marts alt efter vejr og tid. Har I som pårørende pynt eller andet, som ønskes bevaret skal dette gerne fjernes inden denne dato. Personalet forsøger at sortere eventuelle ting fra, som kunne have affektionsværdi, og opbevare disse. Spørg personalet om hvor disse ting er. Det er dog at foretrække, at man selv fjerner disse inden personalet starter forårsoprydningen.

Hvorfor er der fjernet genstande (sammenplantninger, stenfigurer, lygter, etc.) fra mit gravsted i skoven?
På skovkirkegården må man sætte dekorationer der har en holbarhed på ca. 14 dage. Ønsker man at sætte planter med jord, som f.eks. Brændende Kærlighed eller lyng, skal dette være i vaser eller i en granitvaseholder. Man må ikke plante hverken sommerblomster eller blivende planter i jorden eller i græsset. Der må sættes diskrete gravlys, som personalet kasserer efter brug. Alle andre genstande er efter kirkegårdsvedtægten ikke tilladt i skoven. Er der fjernet pynt, er det muligt at personalet har gemt det, disse ting opbevares i 3 måneder. Reglerne er mere lempelige omkring jul og påsketid. Se regler og vedtægter for de enkelte gravstedstyper her.

Hvorfor står der visne blomster/buketter på mit gravsted?
Kirkegårdens personale går ”blomsterrunde” to gange om ugen. Normalt mandag og fredag. Her fjernes blomster/buketter fra gravsteder, hvor der er indgået en aftale om pleje- og vedligeholdelse. Står der alligevel visne blomster på gravstedet, selvom personalet burde have fjernet dem? Vi gør vores bedste for ikke at glemme nogen, men vi kan lave fejl. Derudover har vi alle, personale og pårørende, forskellige tolerancer for, hvornår en buket er kasseringsværdig. Vi forsøger, at finde en balance, hvor vi håber, de fleste er tilfredse.

Vander kirkegårdens personale blomster på mit gravsted?
Generelt kan siges, at personalet vander forårs- og sommerblomster i tørre perioder på de gravsteder, hvor der er indgået en aftale om pleje- og vedligeholdelse. Det er kun udplantede blomster, der bliver vandet. Sammenplantninger eller sommerblomster sat i granitvaseholder vandes ikke af personalet.

Spørgsmål vedrørende beplantning på gravsteder:

Skal jeg selv beskære buske og træer på mit familiegravsted?
På alle plænegravsteder og alle gravsteder i skovkirkegården gælder, at der bliver beskåret én gang pr. sæson. Enkelte kraftigt voksende planter dog flere gange. Dette gælder også individuelle kiste/urne gravsteder (dem med hæk omkring), hvis der er indgët en aftale om pleje- og vedligeholdese. Hvis man gerne vil have beskåret kraftigere end personalet har valgt at gøre, er man selvfølgelig velkommen til at rette henvendelse til personalet.

Må jeg plante buske eller lignende på mit plæne gravsted eller gravsted i skovkirkegården?
Nej, al plantning skal foretages af kirkegårdens personale. Der er udstukket retningslinjer for hvilke planter, der må plantes. Henvend dig til kirkegårdens personale og lav en aftale omkring plantningen.

Spørgsmål vedrørende anlægning af gravsteder:

Jeg ønsker at få anlagt eller ændret mit gravsted. Hvad gør jeg?
Henvend dig til personalet på kirkegården eller kontakt kirkegårdskonoret på 98 82 18 72.

Hvorfor er mit gravsted ikke blevet anlagt igen efter en begravelse?
Efter en begravelse skal du rette henvendelse til kirkegårdskontoret eller kirkegårdspersonale for at få genanlagt et gravsted. Genanlæggelse af gravsted er ikke med i prisen for begravelsen, og skal derfor bestilles separat.

Er der regler for hvad jeg må gøre på et gravsted?
Der er specifikke regler for forskellige gravstedstyper. Det kan dreje sig om højden på sten, højde på beplantning, måden stenen skal stå. Se reglerne for de enkelte gravstedstyper her.  
 

Spørgsmål vedrørende sløjfning af gravsteder:

Hvor lang tid skal et gravsted bevares?
Fredningstiden er den tid en grav skal henligge, før den må bruges igen. Fredningstiden for en kiste er 20 år og for en urne 10 år. Fredningstiden udløber altid d. 31.12 i udløbsåret. Anvendes der kiste af zink, egetræ eller anden hårdttræssort, eller urner af metal, stentøj samt lignende materialer er fredningstiden henholdsvis 40 år og 20 år, og gravstedets pleje- og vedligeholdelse skal sikres ved indgåelse af en aftale for hele fredningstiden.

Efter fredningstidens udløb er det muligt at forlænge brugsretten til gravstedet, medmindre der foreligger en godkendt reguleringsplan for området. 

Mit gravsted udløber snart. Hvad gør jeg? Hvad sker der, når gravstedet sløjfes?
Det år gravstedet udløber bliver der i slutningen af året sendt et brev til gravstedsholderen fra kirkegårdskontoret, enten digitalt eller fysisk brev, og der skal efterfølgende gives besked til kirkegårdskontoret om gravstedet ønskes sløjfes eller fornyet. Ønsker man at forny gravstedet skal dette ske for minimum 5 år. Prisen afhænger af gravstedstype og ønskede ekstraydelser, som blomster og grandækning. Hvis kirkegårdskontoret får besked om sløjfning vil gravstedet blive ryddet i starten af det nye år. 

Spørgsmål vedrørende opsøgning af gravsted:

Jeg kan  finde et gravsted. Hvad kan jeg gøre?
Kontakt kirkegårdskontoret mellem kl. 9 og 12.30. Du kan søge på hjemmesiden Find gravsted. Find gravsted findes også som en app.