Kistegravsteder

Individuelt kistegravsted

  Kistegravsted omkranset af en hæk. Gravstedet kan
  anlægges med planter og bede efter individuelle ønsker.
  Der skal indgås en obligatorisk aftale om hækvedligeholdelse.Læs mere om individuelt kistegravsted

Individuelt kistegravsted i delvis plæne (Kan ikke erhverves længere)

  Individuelt kistegravsted hvor den forreste halvdel er udlagt i plæne.  
  Der er sidehæk og bag hæk på den bageste del. Der er en stenkant der
  adskiller plænen og det resterende gravsted. Der skal indgås en obligatorisk  
  aftale om pleje- og vedligeholdelse af gravstedets plænedel og for    hækvedligeholdelsens.

  Læs mere om individuelt kistegravsted i delvis plæne 

Skovkirkegård kiste

  Kistegravsted i græsplæne beliggende i et skovagtigt område.
  Gravstenen står på gravstedets bageste del op til en fælles beplantning.  
  Der skal indgås en obligatorisk aftale om ren- og vedligeholdelse af gravstedet.

  Gravstedet kan erhverves med op til 4 kistepladser. 

  Læs mere om skovkirkegård kiste

Kistegravsted i plæne

Kistegravsted i græsplæne med mulighed for bed og beplantning.
  Gravstenen står på gravstedets bageste del. Der skal indgås en obligatorisk
  aftale om ren- og vedligeholdelse af gravstedet. Læs mere om kistegravsted i plænen

Kistegravsted med plade (Udsolgt)

  Kistegravsted i plæne med en mindeplade som gravminde.
  Der skal indgås en obligatorisk aftale om ren- og vedligeholdelse af gravstedet. Læs mere om kistegravsted med plade

Kistegrav i fællesplæne

 Kistegravsted i plæne uden mulighed for mindesmærke.
 Der skal indgås en obligatorisk ren- og vedligeholdelsaftale af gravstedet.Læs mere om kistegrav i fællesplæne