Folkekirkens Feriehjælp

Folkekirkens Feriehjælp
er et tilbud til Samvirkende Menighedsplejers medlemssogne om kvit og frit at sende nogle af sognenes vanskeligt stillede børnefamilier på en uges sommerferie i højsæsonen.

Som noget nyt vil der i år på ferien være fokus på naturen – og der vil være to eftermiddage/formiddage, hvor der arrangeres fælles naturoplevelser.

For at familierne kan komme i betragtning til deltagelse i ferien 2020, må familien ikke have haft en samlet personlig indkomst i 2019, der overstiger den højeste sats for kontanthjælp. Desuden kan man desværre heller ikke søge, hvis man er, eller i 2019 har været på SU. Disse regler stilles af Arbejdsmarkedets Feriefond, som fortrinsvis finansierer ferierne. 

Ansøgning skal indeholde skattekort, antal deltagere og deres navn og cpr.nr.

ANSØGNINGSFRIST: 15. maj
 -  ansøgning kan rekvireres og afleveres på Kirkekontoret, Bredgade 102, 9700 Brønderslev

Informationsfolder

Ansøgning
SKEMA 1
SKEMA 2

Se evt. mere her

 

Brønderslev kirke har tidligere sendt familier på ferie.
Nedenfor kan du se nogle billeder her fra.

 


Her venter familierne spændt på bussen


Ventetiden fordrives med boldspil og anden leg.

Hvad kræves?

For at komme i betragtning til et ferieophold må du ikke have en personlig indkomst, der overstiger taksten på  almindelig kontant-hjælp.

Det er kirkens menighedsråd i samarbejde med De Samvirkende Menighedsplejer, som gør det muligt at sende familier på ferie.

 

 Læs mere her  http://www.menighedsplejer.dk/?id=36