Sogneprojekt

Støt Brønderslev Kirkes sogneprojekt

Sogneprojekt 2024 - 2025

Brønderslev kirke støtter fra 2024 og to år frem organisationen From Heart To Hand.
Her kan du læse mere om, hvad organisationens midler bliver brugt til.

From Heart To Hand.

From Heart To Hand er en dansk forening, der støtter udsatte børns skolegang i Ghana.

From Heart To Hand (FHTH)blev etableret af Liane Janne Løth fra Brønderslev, der i dag driver projektet sammen med sin mand Ben Kofi. Sammen har de to børn, Alfred og Wilma. Liane flyttede til Ghana i 2006 og boede der indtil 2018, hvor den lille familie rykkede teltpælene op og flyttede til Danmark

From Heart To Hand hjælper familier og  børn i Ghana til at få et bedre liv. Udsatte familier støttes på forskellige måder for at sikre børnenes skolegang. Det gøres bl.a. ved at:

  • Indskrive børn i skole og give dem skoleuniform og bøger
  • Hjælpe gravide på hospitaltet
  • Oprette sygesikringer
  • Uddele medicin og prævention
  • Hjælpe unge/voksne med at få en uddannelse
  • Afholde kurser i sundhed, hygiejne, seksualundervisning og økonomi
  • Yde mini lån til enlige mødre, så de kan etablere en forretning
  • Afholde workshops i forskellige fag, hvor udsatte personer lærer at drive en forretning eller producere varer til videresalg.

From Heart To Hand driver også et center i Ghana´s andenstørste by, Kumasi. På centeret bo der faste beboere, som har brug for hjælp til at forsørge deres børn. Centeret fungerer også som dagcenter for børn og forældre i nød. Nogle af værelserne er reserveret til nødophold i kortere eller længere perioder.

For at give de mest udsatte børn i Kumasi en chance i livet, har From Heart To Hand i de sidste 8 år hjulpet mere end 150 børns skolegang gennem faderskaber.

FHTH er lidt anderledes end andre organisationer, fordi alle penge går direkte til projektet i Ghana og ikke til administration, løn og marketing i Danmark. Det er en lille organisation, der er drevet af frivillige - hovedsageligt fra Brønderslev.
Foreningen har omkring 30 frivillige tilknyttet, der tager ud til markeder og andet. FHTH har også en bestyrelse, der er valgt ved en årlig generalforsamling.

Læs mere om organisationen her.
 

 

 

Du kan støtte Brønderslev Kirkes sogneprojekt på Mobilepay 78852  (skriv: Ghana) - eller ved at lægge penge i kirkebøssen.

   Kalender