Menighedspleje og diakoni

Arbejdsgruppen for menighedspleje og diakoni i Brønderslev laver arrangementer i årets løb - primært for ældre.

Der uddeles også julehilsener til økonomisk trængte familier, som kan søge herom.

Henvendelse kan ske til formand for arbejdsgruppen for menighedspleje og diakoni:

   Nytårsfester 2017