Vielse og kirkelig velsignelse

Vielse og kirkelig velsignelse

Kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Et par, som allerede er borgerligt viet, kan fejre deres bryllup med en kirkelig velsignelse.
Aftale om bryllup/kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab sker ved henvendelse til kirkekontoret på tlf. 98 82 07 13.

Det er muligt at blive viet/kirkeligt velsignet i folkekirken, når enten brud eller brudgom eller begge er medlem af folkekirken. Som medlem og bosat i Brønderslev sogn har du/I ret til at få foretaget en vielse i én af kirkerne her i byen. Der er dog også mulighed for at få foretaget en vielse i en anden kirke, som du/I evt. har en særlig tilknytning til.  

Før vielsen kan foregå skal I som par ansøge bopælskommunen om en ægteskabserklæring. Det gøres via www.borger.dk eller ved henvendelse i Borgerservice. Hvis ansøgningen godkendes, udstedes en prøvelsesattest, som dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at blive gift. Prøvelsesattesten, der er gyldig i fire måneder, skal afleveres på kirkekontoret .  

Før vielsen har I som brudepar en samtale med den præst, der skal vie/velsigne Jer. Her gennemgår I sammen vielsens forløb og aftaler bl.a., hvilke salmer der skal synges.
Ved vielsen skal der ud over brudeparret og præsten være mindst to vidner tilstede.  

Ægtefæller beholder som hovedregel deres egne efternavne, når de gifter sig. De kan imidlertid tage hinandens mellem- og efternavne, hvis de er enige om det. Et par, der ønsker navneændring på bryllupsdagen, skal søge om navneændring på www.borger.dk.

Se også www.folkekirken.dk