Fødsel

Tillykke med Jeres nyfødte barn

Når et barn bliver født, modtager kirkekontoret en fødselsanmeldelse fra sygehuset eller jordemoderen. Forældres anmeldelsespligt er bortfaldet. Hvis I som forældre er gift, skal I ikke foretage Jer yderligere.

Kun i de tilfælde, hvor der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen, skal forældrene anmelde fødslen inden 14 dage. Det gøres på www.borger.dk

Omsorgs- og ansvarserklæring
Hvis I som forældre ikke er gift, skal I indgive en omsorgs- og ansvarserklæring indenfor 14 dage fra barnets fødsel. Ved en omsorgs- og ansvarserklæring anerkender faderen sit faderskab og forældrene får fælles forældremyndighed.

Omsorgs- og ansvarserklæring kan indgives/udfyldes på www.borger.dk.

Der henvises også til kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk

Kontakt evt. kirkekontoret ved yderligere spørgsmål, tlf. 98 82 07 13 eller én af kordegnene på mailadressen: kirkekontoret@broenderslevkirke.dk .