Bisættelse og urnenedsættelse

Fredningstid
Fredningstiden er den tid en grav skal henligge, før den må bruges igen. Fredningstiden for en kiste er 10 år. Fredningstiden udløber altid d. 31.12 i udløbsåret. Anvendes der urner af metal, stentøj samt lignende materialeraf så er fredningstiden 20 år, og gravstedets pleje- og vedligeholdelse skal sikres ved indgåelse af en aftale for hele fredningstiden.

Hvad koster en bisættelse (urnenedsættelse)?
Du kan se prisen for en bisættelse (urnenedsættelse) under beskrivelserne af de forskellige gravstedstyper. Skal bisættelsen eller urnenedsættelsen foregå en lørdag så opkræves der et lørdagstillæg.  

Prisen for en urnenedsættelse er den samme uafhænnig af gravstedstypen, men eventuelle følgeomkostningerne som obligatoriske ydelser er forskellige. 

Hvad koster det hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken?
Urnenedsættelsen koster det samme for ikke medlemmer af folkekirken som for medlemmer. Det koster dog ekstra at erhverve gravstdet hvis afdøde ikke er medlem af folkekirke. Du kan se prisen for erhvervelsen under beskrivelsen af de forskellige gravstedstyper.

Hvor mange siddepladser er der i kirken?
Der er ca. 140 siddepladser i Gl. Kirke.
Der er ca. 300 siddepladser i Ny Kirke.

Hvilke muligheder er der for pynt i den gamle kirke?
På alteret er der mulighed for at sætte to buketter, og der forefindes vaser. Man kan også vælge at bruge kirkens alterdekorationer; oftest 2 orkideer. Der er desuden muligt at sætte en blomst eller lignende i en lille vase ved hver bænk. Der er 32 bænke. Heraf 22 foran indgang og 10 bagved indgangen ned mod orglet. Stilkene kan maksimalt være 10 mm i diameter og 18 cm lange.

Må vi selv pynte kirken ved handlinger?
Ja, det er muligt. Dørene åbnes normalt en time før handlingen starter. Er der flere handlinger efter hinanden, kan tiden dog være knap, så tal med kirkegårdspersonalet inden.

Kranse og blomster efter en bisættelsen?
Efter handlingen i kirken arrangeres kranse og blomster på gravstedet. Kirkegårdens personale fjerner blomster og kranse, når de er tjennelige til det. Blomsterne fjernes dog tidligst efter en uge på gravstedet, hvorefter personalet løbende vil vurdere, om de skal fjernes.

Vi vil gerne gemme bånd fra kranse osv. Hvordan gør vi?
Båndene bliver ofte grimme af at blive udsat for vind og vejr, så det er fornuftigt at fjerne dem rimeligt hurtigt efter udlægningen. Det er familien selvfølgelig velkommen til at gøre selv. 
Kirkegårdens personale fjerner blomsterne efter bisættelsen allertidligst en uge efter de er lagt ud. Ret henvendelse til personalet inden, hvis det ønskes at båndene skal bevares. Derefter kan de udleveres ved henvendelse.

Urnenedsættelse?
Når kirkegårdskontoret modtager urnen fra bedemanden, kontaktes de pårørende for athøre om de ønsker at deltage i urnenedsættelsen. Urnenedsættelsen kan efter aftale med kirkegårdskontoret finde sted i tidsrummet: mandag - torsdag fra kl. 9.00 til 15.00 og fredag - lørdag fra kl. 9.00 til 13.00. Ved urnenedsættelse om lørdagen opkræves et lørdagstillæg.

Hvordan skal jeg forholde mig mht. dokumenter og betaling?
Umiddelbart efter urnenedsættelsen fremsender kirkegårdskontoret:

    • Et gravstedsbrev, som ved senere kiste eller urnenedsættelser i gravstedet skal indleveres til kirkegårdskontoret.
    • Faktura på brugsretten og gravkastning. 
    • En aftale med obligatoriske og evt. frivillige gravstedsaftaler.