Løsning af sognebånd

Løse sognebånd

Som medlem af Folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor. Man kan imidlertid - ved at løse sognebånd - slutte sig til en præst i et andet sogn.
Ved at løse sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til. Hvis man ønsker at løse sognebånd, skal man henvende sig til den præst, man ønsker at slutte sig til.

Anmodningen om at blive sognebåndsløser skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse. Hvis præsten ønsker det, skal man også give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.  

Yderligere information om sognebåndsløsning kan ses her: Sognebåndsløsning - km.dk