Klokkeringning ved Brønderslev kirke

HVORNÅR RINGER KLOKKERNE VED BRØNDERSLEV KIRKE ?

HVERDAGE:

Der er på ugens første 6 dage morgen- og aftenringning med lille klokke ca. 3 minutter efterfulgt af 3x3 bedeslag.

Klokkeringning på hverdage
Måned Tidspunkt Klokkeslæt Tidspunkt Klokkeslæt  
Januar Morgen 8.00 Aften 16.00  
Februar Morgen 8.00 Aften 17.00  
Marts Morgen 8.00 Aften 18.00  
April Morgen 8.00 Aften 20.00  
Maj Morgen 8.00 Aften 21.00  
Juni Morgen 8.00 Aften 21.00  
Juli Morgen 8.00 Aften 21.00  
August Morgen 8.00 Aften 20.00  
September Morgen 8.00 Aften 19.00  
Oktober Morgen 8.00 Aften 17.00  
November Morgen 8.00 Aften 16.00  
December Morgen 8.00 Aften 16.00  

 

FASTE GUDSTJENESTERINGNING (HØJMESSER)

    1.  Forringning:    1 time før med klokke 2 i 3 minutter. Efterfulgt af 3 bedeslag.
    2.  Forringning:    ½ time før med klokke1 i 3 minutter. Efterfulgt af 2x3 bedeslag.
    3.  Ringning:   Sammenringning med klokke 1 og 2 i 3 minutter. Efterfulgt af 3x3 bedeslag.

 

ANDRE GUDSTJENESTER
Som hovedregel gøres der kun brug af 3. ringning.

 

AFTENEN FØR BEDEDAG:
Der ringes med lille klokke i 30 minutter - fra kl. 18.30.

 

HELLIGDAGE
Juledag, påskedag, pinsedag og Kristi Himmelfartsdag kimes der imellem de 3 ringninger. Ved gudstjenester juleaften kimes der tilsvarende mellem de 3 ringninger. Ved efterfølgende gudstjenester juleaften, der indledes mindre end 1 time efter den foregående gudstjenestes afslutning, ringes/kimes dog kun i tidsrummet mellem tjenesterne.

 

BRYLLUP
Der kimes, når bruden ankommer, i ca. tre minutter.

 

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE
Der ringes med stor og lille klokke 5 minutter før handlingen.
Der ringes med store klokke, når kisten bæres ud af kirken, indtil kisten er ført til rustvognen.
Ved bisættelse ringes der som hovedregel 3x3 bedeslag efter jordpåkastelsen.
Der ringes endvidere med store klokke, medens kisten føres fra rustvogn til kirken, såfremt dette sker i forbindelse med begravelse/bisættelse