Byggeprojekt

Brønderslev kirke og sognegård har fra starten af maj 2018 og til slutningen af maj 2019 gennemgået en stor renovering / udbygning

Brønderslev Menighedsråd satte for godt seks år siden gang i forundersøgelser om mulighederne for en renovering af kirkerummet og en tilbygning til Sognegården.
Der blev bevilget midler til et forprojekt, hvor arkitekt Anna Mette Exner via interviews og samtaler med menighedsrådet, alle ansatte og mange borgere fra byen skitserede tre mulige scenarier: et stort, et mellemstort og et mindre projekt.

Ud fra dette skulle menighedsrådet så søge midler hjem - og efter et grundigt fodarbejde fra byggeudvalget lykkedes det at få bevilget 23 mio kr. til projektet.

Arkitektfirmaet Bundgaard Aps fra Hjørring har i samarbejde med ingeniørfirmaet Lønborg Aps lavet tegningerne til den om- og tilbygning, som gik i gang i starten af juni 2018. Fem firmaer var indbudt til licictation - og her faldt valgtet på AM Totalbyg Aps som hovedentrepenør.
Som underleverandører medvirker følgende firmaer:

  • AM Totalbyg (hovedentrepenør)           Tømrer
  • Hæstrup VVS, Hjørring                         VVS, ventilation og blik
  • Kim og Ole Dissing, Rakkeby                Maler
  • Mariendal El, Brønderslev                     El-arbejde
  • Bagterp Murerforretning                        Murerarbejde / fundament

 

Menighedsrådets byggeudvalg bestod af:

  • Henning Krabbe  (formand)
  • Henrik Louis Simonsen
  • Mogens Juhl Jensen
  • Verner Christensen
  • Kirsten Knudsen
  • Ole Stevns
  • Karsten Nielsen (kirketjener)
  • Sognepræst (Gitte Lykke / Thomas Uth)

 

Første spadestik på om- og tilbygning

af Brønderslev kirke og sognegård - mandag d. 18. juni 2018

Brønderslev Menighedsråd kunne denne dag markere starten på byggeriet. Det skete ved et fint arrangement på byggepladsen ved Bredgade 104.

Her kunne Henning Krabbe, fmd. for menighedsrådets byggeudvalg byde velkommen til godt et halvt hundrede mennesker, som var mødt frem for at ønske god vind til håndværkerne i byggeprocessen.

Efter en kort men god tale var det tid til første spadestik ved flere forskellige aktører, bl.a. hovedentrepenør Anders Mikkelsen og tidl. formand for menighedsrådet, Harald C.R. Thomsen.

Til slut blev alle trakteret med champagne, vindruer og kage.

Se billeder fra dagen her

 

 

   Byggeprojekt - uge 18

   Byggeprojekt - uge 16

   Byggeprojekt - uge 13

   Byggeprojekt - uge 46