Kirkens Korshær

Fristedet - værested
Nørregade 6A, 9700 Brønderslev.    tlf. 9880 1168.   Mail: broenderslev@kirkenskorshaer.dk  
Værested for misbrugere, hjemløse og ensomme mennesker.
Åbningstider: Mandag-onsdag 9.00-14.00, torsdag-fredag 9.00-13.00. Lørdag lukket. Søndage og helligedage lukket.

Børne- og familiearbejdet
Mejlstedgade 26, st., 9700 Brønderslev.   tlf. 9812 9454   Mail: familieafbejdet-aalborg@kirkenskorshaer.dk

Kirkens Korshær Genbrug, Brønderslev
Østergade 111, 9700 Brønderslev . Tlf. 9882 1611.
Genbrug: tøj, ting og sager modtages gerne eller afhentes. Overskud fra butikken anvendes til Fristedet.