Nyheder omkring kirkeliv

Ny Sorggruppe for forældre, der har mistet

Sorggruppe for forældre, der har mistet et barn

”Min søn bliver tiet ihjel. Der er ingen ud over min kone og mine to børn, der taler om min søn. Der bliver en forlegen stemning omkring det, hvor folk bare kigger den anden vej”.

Sådan fortæller en sorgramt far, der havde mistet sin 7-årige søn.

For mange mennesker er det simpelthen for svært at tale om, at børn også kan dø. Men det sker jo – og desværre oplever nogle forældre en tabuisering og en ensomhed omkring dette at være mor eller far til en barn, der ikke lever mere.

Derfor kan det være meget vigtigt at mødes med nogen, som har stået i samme situation. For sorgen over at have mistet et barn, kan kun forstås af forældre, der selv har prøvet det. Faktisk kan mødet med andre forældre medvirke til, at man ikke føler sig som den eneste i verden, der har mistet. Her er pludselig nogle der måske kan forstå en, - nogle man kan identificere sig med, - nogle der har været der, hvor man selv er nu!

Måske er det i sorggruppen, der kan skabes glimt af håb og gives nyt livsmod.  I sorggruppen kan man se nogle i forskellige stadier af sorgen – og spejle sig i hinanden. Se nogle, som har levet længere med sorgen, og som er i gang med livet.

Sådan skriver Ann Sofi Lægsgaard Andersen, der i 12 år har været sognepræst i Jerslev, Hellum og Mylund kirker. Hun har gennem årene beskæftiget sig meget med sjælesorg og samtale – og har erfaret et behov for en sorggruppe for forældre, der har mistet et barn. At miste et barn siges at være den største sorg, et menneske kan opleve – og kan ikke sammenlignes med det, at miste en forælder eller en ægtefælle.

I sin studieorlov i 2020, gennemførte Ann Sofi Lægsgaard Andersen efteruddannelsen ”Den medmenneskelige samtale” som ligger i krydsfeltet mellem sjælesorg, psykologi, sorg og coaching set i relation til hele mennesket, på Filadelfia Uddannelse i Dianalund.

Sorggruppen åbner igen

I efteråret 2020, nåede gruppen at mødes, før aktiviteterne blev lukket ned pga. covid19. Men nu åbner gruppen igen i slutningen af marts 2021, og nye medlemmer kan være med. Gruppen er for forældre, som har mistet et barn og de nuværende deltagere er begejstrede for muligheden for at mødes med andre i samme livssituation.

Alle er velkomne – uanset bopæl og kirketilhørsforhold.

----

 

Info og tilmelding: Ann Sofi Lægsgaard Andersen, 98831970 eller mail: asla@km.dk

Dag og tid:       En onsdag om måneden, kl. 15.45-17.45, første gang 31. marts 2021

Antal:                 Max. fem deltagere i gruppen pt.

Mødested:       Borgergade 34, 9740 Jerslev J

Konfirmandstuen ved Jerslev Præstegård

Arrangør:          Diakonigruppen i Brønderslev Provsti og Folkekirkerne i Brønderslev Kommune. www.broenderslevprovsti.dk

 

Menighedsråd og ansatte på besøg på den lokale virksomhed Gamle Mursten

Tirsdag d. 8. oktober holdt menighedsrådet offentligt menighedsrådsmøde i Sognegården kl. 19.00. Forud for mødet var der lavet aftale med virksomheden Gamle Mursten i Brønderslev om et besøg og en rundvisning. Baggrunden for besøget er den, at Gamle Mursten i 2018 meldte sig som interesseret i at overtage nogle af de gamle kirkebænke fra Brønderslev Kirke. Nu skulle det så afsløres, hvad nogle af bænkene er blevet / bliver brugt til.

Kl. 18.00 mødtes derfor et næsten fuldtalligt menighedsråd samt 8 ansatte op på virksomheden, der ligger på Agdrupvej 3 i Brønderslev. Menighedsrådsformand Mogens Juhl Jensen bød kort velkommen og gav herefter ordet til afdelingsleder Kurt Brandi. Han udtrykte sin glæde over at kunne vise, hvad kirkebænkene er brugt til – og ikke mindst fortælle om virksomheden Gamle Murstens idé og koncept.
Virksomheden i Brønderslev er ca. 1 år gammel og ejes af AVV. Dens grundidé er:

    • Sikre lokal håndtering af lokale ressourcer
    • Forbedre miljøet og det lokale CO2-regnskab
    • Bevise, at cirkulær økonomi er relevant og bæredygtigt
    • Løfte og opkvalificere borgere, der savner tilknytning til arbejdsmarkedet
    • Skabe lokale arbejdspladser

Rundvisningen startede i reception og kontorlokalet, hvor der er en meget flot murstensvæg lavet af gamle sten i forskellige farver. På vej ud i produktionshallerne kom gæsterne igennem kantinen, hvor spisebordet er lavet af materialer fra de gamle kirkebænke. Det samme gør sig gældende med knagerække og er lille reol i en garderobe. Begge dele blev beundret af de besøgende fra Brønderslev kirke.

Ude i produktionshallerne fortalte Kurt Brandi, at ved at rense mursten fra nedrivningsmodne bygninger i Nordjylland holdes stenene i lokalt kredsløb, og miljøet spares for energibelastningen ved brænding af nye mursten. Hver genbrugt mursten sparer miljøet for 0,5 kg CO2. Til et typisk enfamiliehus bruges omkring 16.000 mursten – dvs. at der spares 8 ton CO2 ved at bygge med gamle mursten i stedet for nye. De afrensede sten er CE-mærkede og har derfor fuldt ud samme holdbarhed og kvalitet som nye mursten.

Fra lagerhallen gik turen videre til produktionshallen, hvor de maskinelt grundrensede sten kommer ind på et bånd. Alle mursten er igennem menneskehænder, renses færdig og sorteres i farver, inden de automatisk stables på paller. Hver palle mærkes med en mærkat, der fortæller, hvorfra og hvornår murstenene er indsamlet. Uden for produktionshallen viste Kurt afrensningsanlægget, som hver dag kører mellem 60 og 100 tons urensede mursten igennem. ”Det giver en del larm, men virksomheden overholder de lovmæssige krav til støjgener”, fortalte Kurt – ”men vi er opmærksomme på, at naboer til virksomheden alligevel oplever gener”. Derfor arbejdes der hele tiden med løsninger, der kan sænke støjniveauet.

På Gamle Mursten arbejder 8-9 ansatte samt 3-4 personer, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Kurt Brandi fortalte, at det er en stor glæde at kunne rumme både unge, der ikke helt er kommet i gang med et arbejde og ældre, der ikke kan holde til et fuldtids arbejde. De ansatte på virksomheden er folk med mange forskellige professioner og baggrunde, og det drager virksomheden stor gavn af, når der skal findes løsninger i den daglige produktion.

Efter rundvisningen samledes alle i kantinen til sandwich og noget at drikke. Her svarede Kurt på flere forskellige spørgsmål, bl.a. om økonomien i virksomheden samt om fremtidige projekter. Af dem nævnte Kurt et nyt Sundhedscenter i Hirtshals samt et stort lejlighedskompleks i Aalborg. Til slut takkede Mogens Juhl Jensen endnu engang for velvilligheden fra Kurt Brandi, inden menighedsrådsmedlemmer og ansatte skulle videre til menighedsrådsmøde i Sognegården.

Sorggrupper optager igen nye medlemmer

Nu er der plads til nye deltagere i sorggrupper

Grupper for voksne, der har mistet et familiemedlem, ægtefælle eller partner, børn, forældre eller søskende ved død – for nyligt eller for længere tid siden.

I Brønderslev kommune er der sorggrupper i Dronninglund, Hjallerup og Brønderslev. Og lige nu er der plads til nye deltagere.

Det er Folkekirken i Brønderslev kommune, der indbyder og Ivana Høgagard, sogne-og diakonipræst, som er tovholder. I alt syv sorggruppeledere varetager ledelsen af de tre sorggrupper.

Alle er velkomne, og for at melde sig til en af sorggrupperne, skal man kontakte en af sorggruppelederne inden det første møde.

 

Sorggruppe udvikler café

I sorggruppen i Brønderslev Kirke, har der gennem lang tid været en fast gruppe mennesker, som bar hinanden gennem sorgen. ”Flere af dem ses stadig privat og et par stykker af deltagerne har endda taget på ferie sammen”, fortæller en af lederne, Else Hansen. Nogle deltagere havde lyst til fortsat at mødes, så derfor tilbød lederne af sorggruppen, at de kunne samles om en kop kaffe i et af Brønderslev kirkes andre lokaler, samtidig med sorggruppen.

 

At være i en sorggruppe

"Det er ligesom at kunne tage en maske af, når jeg er i sorggruppen. Mange af de tanker, jeg havde, fortalte jeg ikke rigtigt i hverdagen, for jeg vidste ikke, om andre kunne tackle det. Men i sorggruppen ved du, at det kan de godt."

Anne, deltager i sorggruppe

 

Om sorggrupperne

Sorggruppen giver mulighed for at dele det forandrede liv med andre, der også har mistet og derfor kender sorgen, magtesløsheden og ensomheden.

At miste er at miste en del af sig selv, uanset om tabet er nyt, eller om det ligger mange år tilbage. Sorgen er forbundet med mange skiftende og forskellige følelser som f.eks. savn, vrede, frustration, lettelse, håb, skyld og bekymring.

Omgivelserne kan have svært ved at sætte sig ind i, hvordan det føles at miste en, man har nær. Derfor kan tabet også ud over savnet medføre stor ensomhed og isolation. Ofte går den enkelte rundt med en følelse af at være den eneste i verden, der har det så svært, hvorfor det kan være rart at tale med andre, der er i samme situation.

Målet med grupperne er, at deltagerne - gennem støtte og indbyrdes samtale - får mod til at leve i den ny hverdag, og finde glæde ved livet igen.

 

Hvad kan man tale om i sorggruppen?

Her kan man tale om de mange ting, som fylder og som måske kan være svære at tale med andre om. Det kan være temaer som:

•                         Dødsfaldet, gravsted osv.

•                         Familiens historie

•                         Traditioner omkring mærkedage

•                         Hvordan er dit netværk?

•                         Reaktioner på sorgen

•                         Hvordan udfyldes tiden og tomrummet efter den afdøde?

•                         Hverdagens problemer

•                         Nye relationer, evt. ny kæreste/ægtefælle

 

Information:

Læs mere på www.broenderslevprovsti.dk

Kontakt Diakonipræst Ivana Høgagard: tlf. 24 65 46 39, e-mail: ih@km.dk

 

Tid og sted: 

Dronninglund Sognegård, Rævdalsvej 5, 9330 Dronninglund, Hver tredje tirsdage kl. 10.00-12.00
Gruppeledere: Familieterapeut Birgitte Nygaard og pædagog Bente Rasmussen.

Hjallerup Kulturhus, Hver 3. uge kl. 15.30-17.30. Man får en liste med mødedage ved start.
Gruppeledere: Sognepræst Marie Kirketerp og Lena Christensen

Brønderslev Sognegård, Bredgade 104, hver tredje fredag kl. 10.00-12.00
Gruppeledere: Sygeplejerske Annelise Strange Møller, sygeplejerske Birthe Sørensen og Else Hansen, tovholder i diakonigruppen.

Integrationspris til sygeplejerske fra Brønderslev

Den 34-årige sygeplejerske Mediatrice Bizindavyi Mushimiy fra Brønderslev har modtaget Tværkulturelt Centers integrationspris Årets Krus - Årets Knus 2019. Prisen, der består af krus, en kurv og et diplom, blev overrakt af tidligere generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm på Tværkulturelt Centers forårskonference i København med temaet ”Større end os selv – Tro og fællesskab i en migrationstid.”

Andreas Kamm begrundede prisen med, at Mediatrice Bizindavyi Mushimiy, der mistede forældre og syv søskende under borgerkrigen i det østafrikanske land Burundi og kom til Danmark i 2008 som kvoteflygtning, er et levende eksempel på en flygtningeskæbne, som er overgået rigtig mange fra det afrikanske kontinent, men samtidig er den nordjyske sygeplejerske og mor til tre helt speciel. For imod alle odds har hun formået at opbygge et nyt liv med en imponerende vilje til ikke at lade fortiden få det sidste ord:

”Du har vist, at du har et enestående drive. Den konflikt, der gjorde dig til flygtning, har dybe tragiske rødder i den europæiske kolonihistorie, der førte til forfærdelig forfølgelse af mennesker i dit land. Som mange andre måtte du flygte en meget lang vej. Mere end 3.000 kilometer fra Burundi til Sydafrika. Grundlæggende havde du kun dine to ben som transportmiddel. Det var langt. Det var farligt. Du havde ingen penge. Du var alene. Du var kun 19 år. Du gik så at sige i mørke. Sådan må du have oplevet den lange vandring og senere mødet med Danmark – et land, du ikke kendte noget til.”  

”Som flygtning forlod du både din fortid og din fremtid. Du havde mistet din familie og alle dem, der kendte dig og gav dig identitet. Samtidig var det også et farvel til fremtiden og alt det, du troede, du skulle."

"Men du gav ikke op. Ikke alene har du taget en uddannelse her i Danmark og arbejder i dag som sygeplejerske. Du er på vej ind i lokalpolitik. Du har engageret dig i kirken. Midt i en travl hverdag har du tid og omsorg for andre. Du er en fantastisk rollemodel, ikke kun for andre flygtninge med sandelig også for andre unge mennesker, der er født og opvokset her i landet.”

Andreas Kamm sluttede med at udtrykke sin respekt for Mediatrice Bizindavyi Mushimiys kristne tro: ”På store strækninger i dit liv har du været næsten alene. Men du har haft en ledsager, der har givet dig kræfter til at fortsætte, nemlig Gud. Som du har sagt et sted: Mange flygtninge føler, at Gud har glemt dem. Men Gud glemmer ingen. - Det synes jeg er meget flot sagt.” 

Mediatrice Bizindavyi Mushimiy arbejder som sygeplejerske på Endokrinologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Hun er gift med Richard Bizindavyi, der læser til energiingeniør. Sammen har de børnene Mercy på ni år, Malik på fem år og Zane på et år. Familien bor i Brønderslev og kommer i den katolske kirke i Aalborg. I en årrække var Mediatrice Bizindavyi Mushimiy medlem af integrationsudvalget i Brønderslev Kirke, hvor hun stadig gerne giver en hånd med som frivillig.    

 

INDSAT NEDENFOR: Mail til Mediatrice fra tidl. overrabbiner Bent Melchior -må gerne citeres!

 

Indsendt af

Birthe Munck-Fairwood

Tværkulturelt Center

3536 6535

 

 

----- Original Message -----
From: Bent Melchior
To: Birthe Munck-Fairwood
Sent: Friday, March 22, 2019 10:35 AM
Subject: Hilsen

Kære Mediatrice,

Det var egentlig mig, der havde fået den ære at overrække dig en kurv i dag,
men på grund af andre aftaler lod det sig ikke gøre. Så nu er det en meget
mere fornem person, der får fornøjelsen!

Imidlertid har jeg haft lejlighed til at læse om nogle af højdepunkterne i
dit livs historie, og jeg vil gerne give udtryk for min beundring. Sikke en
styrke. Sikke en glæde ved livet. Sikke en trang til frihed. Du er i sandhed
beundringsværdig. Du har vist et ukueligt håb for fremtiden, og du har
generøst delt ud af dette håb til alle os andre. Det kan vi slet ikke takke
dig nok for, men du skal vide, at vi er mange, der er dig dybt taknemmelig.

I virkeligheden  er det slet ikke så tosset, at jeg ikke skal give dig en
kurv. Men hvor ville jeg gerne have givet dig et knus!

Kærligste hilsner,

Bent Melchior.