Brønderslev Kirke
Håb - Menneskeværd - Livsmod

Børnekirke - tilbud om pasning af børnene under prædikenen

Hver søndag  til højmessen er der tilbud om børnepasning. En frivillig medhjælper eller to følger børnene ud af kirkerummet og ned i Sognegården.
Her vil de lege og synge med børnene - og fortælle bibelhistorier. Der vil også være mulighed for at tegne og male. Som regel vil der også blive serveret saftevand m.m.
Børnene følges tilbage til kirken under sidste del af gudstjenesten.

Har du lyst til at hjælpe til med Børnekirke en søndag
- så kontakt Inge Bech Hansen, kirke- og kulturmedarbejder i Brønderslev kirke, tlf. 40 41 32 94- eller mail: inge.kirkeogkulturmedarbejder@broenderslevkirke.dk 

Ophavsret: