Brønderslev Provsti

Valg til provstiudvalget

Andelen af formænd, der ikke er provster, stiger

Efter sidste valg til provstiudvalgene steg andelen af læge formænd. Når mange af menighedsrådenes opgaver flytter til provstierne, bør provstiudvalgsformændene også i højere grad være læge. Det mener Anders Hummelmose, formand for provstiudvalget i Brønderslev.

Læs artiklen fra Landsforeningen af Menighedsråd her

 

Nyt om og fra Brønderslev Provsti

Brønderslev Provsti har fået ny hjemmeside, som formidler oplysninger om aktiviteter - gudstjenester, foredrag, koncerter m.m. Desuden kan findes oplysninger om provstiets kirker - og menighedsråd og ansatte ved de enkelte kirker.

Trine Nørgaard er ansat som skole-kirke-kommunikationsmedarbejder - og hun vil gerne have oplysninger om, hvad der sker rundt om i sognene, så det kan formidles videre til andre sogne.

Brønderslev Provstis kommunikationsgruppe vil gerne sprede budskabet om de forskellige gode arrangementer, som foregår rundt omkring i provstiet. Tanken er, at folk gerne må gå over sognegrænsen efter et godt foredrag eller en fin koncert.

Kig derfor ing på www.broenderslevprovsti.dk

Trine Nørgaard kan kontaktes på: trine@broenderslevprovsti.dk - eller tlf. 20 22 00 78