Frivillig fotograf

Fotograf ved nogle af kirkens arrangementer

Formål:

  • At der bliver taget nogle gode billeder af de mange arrangementer, som er i Brønderslev kirke.
  • At så mange som muligt får mulighed for at se billeder fra disse arrangementer - på hjemmeside, facebook m.m.

Opgaver:

  • Fotografen aftaler med den ansvarlige for det pågældende arrangement, hvilket fokuspunkt der ønskes
  • Fotograf kommer ca. ½ time før start og fornemmer lys og stemning - og får lavet evt. aftaler
  • Der afleveres mellem 10 og 40 billeder til Anders inden for de næste 2 uger. Hvis det er muligt, afleveres 2-3 billeder dagen efter arrangementet, så vi kan få det på kirkens hjemmeside og facebookside.
  • Hver enkelt fotograf afleverer billederne på en måde, som passer dem bedst - via USB, Dropbox, CD e.l.
  • Det er vigtigt, at der er navn på hvert enkelt billede - det bliver en win-win for både fotografen og kirken.

OBS: Særligt ved altergang og dåb skal fotografen udvise respekt for handling og deltagere.

 

Tovholdere:

Inge Bech Hansen inge.kirkeogkulturmedarbejder@broenderslevkirke.dk  23 31 48 53
Anders Horsholt Pedersen anders.kordegn@broenderslevkirke.dk 29 29 85 86