Frivillige til ad hoc opgaver

Formål:

At have et korps af frivillige til ad hoc opgaver.

Opgaver:

    • Praktisk hjælp ved diverse arrangmenter (f.eks. Open by Christmas, Markedsgudstjeneste, Park-gudstjeneste, Ud-i-verden-aften,  køkkenhjælp til børnegudstjenester m.m.)
    • Komme med nye input / ideer

Tovholder:

Kirke-kulturmedarbejder Inge B. Hansen

Mobil: 23 31 48 53

Mail: inge.kirkeogkulturmedarbejder@broenderslevkirke.dk