Klub Bindestregen

Børneklubben Bindestregen

Formål:

At opbygge et fællesskab for børn fra 3. - 6. klasse, hvor hvert enkelt barn, føler sig set og accepteret. At fortælle om Gud, Jesus og Helligånden, og lade hvert enkelt barn fornemme, at de allerede er elskede. 

 

Opgaver:

Formålet søges opfyldt gennem:

    • Bibelarbejde og undervisning
    • ved at skabe kammeratligt samvær
    • lave kreative aktiviteter (leg, spil, sport m.m.)
    • Tage på udflugter og lejre
    • deltagelse i lokale og evt. lands arrangementer

Der opkræves kontingent hvert halve år.
Det er en klub, som afholder møder hver uge. Vi følger næsten skoleåret.

Klubben er et samarbejde mellem Indre Mission og Brønderslev Kirke. Der afholdes årligt et fællesmøde, som kirke- og kulturmedarbejderen indkalder til.

Klubbens aktiviteter foregår både i missionshuset og i kirkens lokaler.

 

Tovholder:Tina Birkbak

Mail: tinabirkbak@gmail.com

Mobil: 23 42 79 37