Sogneeftermiddag

Sogneeftermiddage i Sognegården

Formål:

    • Et godt fællesskab - vi hilser og kalder hinanden ved navn, så nye og gamle kan lære hinanden at kende.
    • En god kop kaffe tilberedes af frivillige kræfter. Med den frivillige hånd giver vi udtryk for at vi gerne hjælper hinanden.
    • Oplysning og lokal historie. Vi kan lære, så længe vi lever, derfor er vi nysgerrige og sætter pris på at fortælle og lytte.
    • Opmærksomhed er det bedste, vi kan give hinanden. Alle har mulighed for at se og høre.

 

Opgaver:

Gruppen afholder månedlige arrangementer (første onsdag i måneden) især for den ældre generation, hvortil ALLE er velkomne. Arrangeres i samarbejde med sognepræst Thomas Uth.
Gruppen udarbejder program for arrangmenterne.

Tovholder

Arne Hansen: 

Mobil: 30 12 38 79

Mail: iahansen@turbopost.dk