Sommerskolen

Sommerskole ved Brønderslev Kirke

Formål:

At afholde en uge for børn i Brønderslev Kommune, hvor der både er sjove aktiviteter og forkyndelse af evangeliet om Jesus Kristus.
At inddrage unge i planlægning og gennemførelse af sommerskolen.

 

Opgaver:

    • At skrive et indlæg til det fælles kommunale sommerskoleblad.
    • At planlægge og tilrettelægge og udføre sommerskolen sammen med en gruppe unge mennesker.
    • At ville have det sjovt sammen med børnene
    • At kunne "se ud over sig selv" og udvikle lederkompetancer

 

Tovholder:

Inge Bech Hansen 

Mail: inge.kirkeogkulturmedarbejder@broenderslevkirke.dk  

Mobil: 23  31 48 53