Brønderslev Kirke
Håb - Menneskeværd - Livsmod

Juleaften

Provstiets juleaften i Brønderslev Sognegård

Formål:

At fremme kirkens ansigt ud i sognet og tilbyde alle, der har lyst, en mulighed for at fejre juleaften sammen med andre.

 

Opgaver:

Gruppen har til opgave at afholde juleaften/julefest i Sognegården d. 24/12. Gruppen arrangerer og tilrettelægger arrangementet. Gruppen udarbejder en folder vedr. arrangementet, samt bekendtgør i dagspressen og i provstiet.

 

Medlemmer:

Udvalget består af Menighedsplejen. 

 

Tovholder:

Else Hansen 98 82 30 35